Có 1 kết quả:

sơn dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thuốc hái ở trên núi — Tên một vị thuốc Nam, còn gọi là Chánh hoài ( ta gọi là Khoai mài ).

Một số bài thơ có sử dụng