Có 1 kết quả:

sầm sơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một ngọn núi thuộc tỉnh Thanh hoá của Việt Nam — Tên một cửa biển thuộc tỉnh Thanh hoá, nơi nghỉ mát có khí hậu rất tốt.