Có 1 kết quả:

hạnh phúc

1/1

hạnh phúc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hạnh phúc, sung sướng, vui sướng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều may mắn, sung sướng được hưởng.