Có 1 kết quả:

ác lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật chỉ tất cả những thứ nhơ bẩn xấu xa trên thân thể con người — Tiếng dùng trong Đông y thời xưa, chỉ bệnh ứ huyết của đàn bà sau khi sinh nở.

Một số bài thơ có sử dụng