Có 1 kết quả:

ác điểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài chim dữ làm hại các loài chim khác hoặc hại người.

Một số bài thơ có sử dụng