Có 1 kết quả:

sầu thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bầu trời buồn bã — Chỉ nỗi buồn rộng lớn như cả bầu trời.

Một số bài thơ có sử dụng