Có 1 kết quả:

ưu thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo trời sập, chỉ sự lo nghĩ không đâu.

Một số bài thơ có sử dụng