Có 1 kết quả:

đả bao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gói gém hành lí, vật dụng.