Có 1 kết quả:

chưởng thanh

1/1

chưởng thanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

vỗ tay