Có 1 kết quả:

lữ khách

1/1

lữ khách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lữ khách, khách qua đường

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đi xa. Người đi dường.

Một số bài thơ có sử dụng