Có 1 kết quả:

lữ hành

1/1

lữ hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lữ hành, du hành, đi lang thang

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi xa.