Có 1 kết quả:

xuân nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái dậy thì, tới tuổi lấy chồng — Người con gái đẹp.