Có 1 kết quả:

xuân duẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn măng tre mùa xuân. Chỉ những ngón tay thon nhỏ của người con gái đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng