Có 1 kết quả:

xuân liên

1/1

xuân liên

giản thể

Từ điển phổ thông

câu đối Tết, câu đối mùa xuân