Có 1 kết quả:

xuân liên

1/1

xuân liên

phồn thể

Từ điển phổ thông

câu đối Tết, câu đối mùa xuân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu đối viết vào mùa xuân. Câu đối tết.

Một số bài thơ có sử dụng