Có 1 kết quả:

xuân tiết

1/1

xuân tiết

giản thể

Từ điển phổ thông

mùa xuân, tiết xuân, trời mùa xuân