Có 1 kết quả:

xuân lan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón hoa lan mùa xuân, chỉ vẻ đẹp cao quý rực rỡ của người con gái. Đoạn trường tân thanh : » Bóng hồng nhác thấy nẻo xa, Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai «.

Một số bài thơ có sử dụng