Có 1 kết quả:

xuân toả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoá xuân. Chỉ người con gái sống kín đáo trong sạch. Đoạn trường tân thanh : » Rước nàng về đến trú phường, Bốn bề xuân toả một nàng ở trong «.

Một số bài thơ có sử dụng