Có 1 kết quả:

canh hưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thay phiên nghỉ ngơi.

Một số bài thơ có sử dụng