Có 1 kết quả:

canh lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đêm khuya. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Cánh tịch vô nhất nhân, canh lan, Tiểu Tạ thủy chí” 竟夕無一人, 更闌, 小謝始至 (Tiểu Tạ 小謝) Cả buổi không thấy ai, (mãi) đêm khuya, Tiểu Tạ mới đến.

Một số bài thơ có sử dụng