Có 1 kết quả:

triều thánh

1/1

triều thánh

giản thể

Từ điển phổ thông

đi hành hương