Có 1 kết quả:

triều tiên

1/1

triều tiên

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Triều Tiên