Có 1 kết quả:

mạt sát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chửi mắng, hạ nhục người khác.