Có 1 kết quả:

bản nghĩa

1/1

bản nghĩa

giản thể

Từ điển phổ thông

nghĩa gốc, nghĩa ban đầu, nghĩa vốn có