Có 1 kết quả:

bản thuỷ

1/1

bản thuỷ

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Ban đầu, nguyên thủy, bổn sơ. ◇Tuân Tử 荀子: “Tính giả, bổn thủy tài phác dã; ngụy giả, văn lí long thịnh dã” 性者, 本始材朴也; 偽者, 文理隆盛也 (Lễ luận 禮論) Tính, ban đầu thì thật thà; giả trá, thì lời lẽ văn từ nhiều nhõi.

Một số bài thơ có sử dụng