Có 1 kết quả:

bản châu

1/1

bản châu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đảo Honshu của Nhật Bản

Một số bài thơ có sử dụng