Có 2 kết quả:

bản tínhbổn tính

1/2

bổn tính

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Tính cách có sẵn từ khi sinh ra. ☆Tương tự: “phú tính” 賦性, “thiên tính” 天性. ◇Tuân Tử 荀子: “Nhiên tắc lễ nghĩa tích ngụy giả, khởi nhân chi bổn tính dã tai?” 然則禮義積偽者, 豈人之本性也哉 (Tính ác 性惡) Chẳng qua lễ nghĩa chất chứa giả dối, há phải là thiên tính bẩm phú của người ta đâu?

Một số bài thơ có sử dụng