Có 1 kết quả:

bổn doanh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dinh tối cao chỉ huy quân đội tác chiến.