Có 2 kết quả:

bản nghĩabổn nghĩa

1/2

bản nghĩa

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghĩa gốc, nghĩa ban đầu, nghĩa vốn có

bổn nghĩa

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Ý nghĩa ban đầu.
2. Ý nghĩa đầu tiên của một chữ khi tạo ra nó. ◎Như: “"nhật" đích bổn nghĩa thị thái dương” 日的本義是太陽 nghĩa đầu tiên của chữ "nhật" là mặt trời.