Có 1 kết quả:

bổn quán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên tịch, bổn tịch. ◇Tây sương kí 西廂記: “Tiểu sanh tính Trương, danh Củng, tự Quân Thụy, bổn quán Tây Lạc nhân dã” 小生姓張, 名珙, 字君瑞, 本貫西洛人也 (Đệ nhất bổn 第一本, Đệ nhất chiết).