Có 1 kết quả:

bản chất

1/1

bản chất

giản thể

Từ điển phổ thông

bản chất, tự nhiên, vốn có