Có 2 kết quả:

bản tiềnbổn tiền

1/2

bản tiền

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiền vốn, tư bản

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền vốn, cũng như Bản kim 本金.

bổn tiền

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Tiền vốn. § Cũng như "bổn kim" 本金.