Có 1 kết quả:

hạch điện

1/1

hạch điện

phồn thể

Từ điển phổ thông

điện hạt nhân, năng lượng điện sản xuất từ phóng xạ