Có 1 kết quả:

tang trung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong ruộng dâu, chỉ việc hẹn hò giữa trai gái.

Một số bài thơ có sử dụng