Có 1 kết quả:

kiều bản

1/1

kiều bản

giản thể

Từ điển phổ thông

họ Hashimoto của Nhật Bản