Có 1 kết quả:

ca ngâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hát xướng ngâm vịnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hát và đọc văn thơ với âm điệu dễ nghe. Đoạn trường tân thanh có câu: » Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm «.

Một số bài thơ có sử dụng