Có 1 kết quả:

tuế số

1/1

tuế số

phồn thể

Từ điển phổ thông

tuổi tác

Một số bài thơ có sử dụng