Có 1 kết quả:

hãn thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tre xanh đổ mồ hôi, chỉ sách vở, sách sử. Thời thượng cổ chưa có giấy, phải lấy thanh tre nướng lên cho bay hết hơi nước, rồi viết chữ vào để giữ được lâu. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh «. Nghĩa là để lại tấm lòng son rọi chiếu sử xanh.

Một số bài thơ có sử dụng