Có 2 kết quả:

ô

1/2

ô

giản thể

Từ điển phổ thông

bẩn thỉu

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như “ô” 汙.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 汙 (2).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Ô 汙.

Từ ghép

giản thể

Từ điển phổ thông

bẩn thỉu