Có 1 kết quả:

trầm hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dìm xuống sông. Chỉ sự hành hạ.