Có 1 kết quả:

hà nội

1/1

hà nội

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành phố Hà Nội (thủ đô của Việt Nam)

Một số bài thơ có sử dụng