Có 1 kết quả:

triêm nhuận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Triêm nhu 沾濡.

Một số bài thơ có sử dụng