Có 1 kết quả:

tiềm long

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rồng ẩn mình, chỉ người tài chưa gặp thời.

Một số bài thơ có sử dụng