Có 1 kết quả:

phiến mạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé. Nhỏ nhoi.