Có 1 kết quả:

bạch nội chướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh ở thủy tinh thể trong mắt như có vảy trắng, vì lão hóa hoặc bị ngoại thương hoặc do bệnh khác, làm cho mắt nhìn không rõ.