Có 1 kết quả:

bạch thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất sét trắng, đất dùng chế đồ gốm.