Có 1 kết quả:

bạch đoạt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công khai cướp đoạt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cướp bóc giữa ban ngày — Tự dưng cướp hết.