Có 1 kết quả:

bạch cư dị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà thơ Trung Quốc đời Đường, tác giả bài “Trường hận ca” 長恨歌.

Một số bài thơ có sử dụng