Có 1 kết quả:

bạch cương tàm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con tằm vì nhiễm phải “bạch cương khuẩn” 白殭菌 mắc bệnh cứng đờ ra mà chết. Có thể dùng làm thuốc trừ phong và trị bệnh có đờm.