Có 1 kết quả:

bạch hùng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gấu trắng. § Cũng gọi là “Bắc Cực hùng” 北極熊.